Yayasan Pendidikan Dan Biasiswa

Sekolah swasta di negara ini didaftarkan oleh kementerian pendidikan dan mengikuti kurikulum kebangsaan. Sekolah PGGMB adalah antara sekolah swasta yang terkemuka di Negara Brunei Darussalam dan telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun. PGGMB mempunyai 4 sekolah, sekolah-sekolah ini memenuhi program sekolah rendah yang dijalankan dari kelas tadika (umur 3-5), dan tahun satu hingga enam (berumur 6-11 tahun).

Nama-nama sekolah tersebut adalah:-

  1. Sekolah PGGMB, Sungai Akar
  2. Sekolah Tunas Jaya, Madang
  3. Sekolah Tunas Jaya, Lambak
  4. Sekolah Tunas Jaya, Kuala Belait

Sekolah taska yang baru dibuka menyediakan program taska kepada kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 3 tahun. Program ini menumpukan pada pengembangan holistik melalui persekitaran pembelajaran yang luas yang akan mempromosikan semua bidang perkembangan anak.

Semua mata pelajaran di sekolah-sekolah Brunei diajar dalam Bahasa Inggeris kecuali Pengetahuan Agama Islam dan Bahasa Melayu. Sekolah-sekolah PGGMB menekankan untuk mengembangkan kebolehan murid-murid berlipat ganda melalui pengembangan dan pendidikan holistik. Kami memberikan pengalaman pendidikan yang seimbang, yang memfokuskan kepada kecemerlangan akademik dan juga yang bukan akademik dengan mendorong pelajar-pelajar untuk mencapai potensi penuh mereka dari pelbagai kemampuan, dari segi akademik, fizikal dan sosial.