Ahli

Syarat menjadi Ahli :-

  • Guru Melayu atau Pegawai Melayu warganegara Brunei Darussalam yang berumur tidak lebih daripada 45 tahun dan berkhidmat dengan Kerajaan secara tetap yang mempunyai kelulusan ikhtisas dalam bidang pendidikan dan tenaga pengajar yang bertugas di Institusi-Institusi Pendidikan di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam yang tidak menjadi ahli kepada persekutuan atau persatuan yang mempunyai persamaan dasar dan tujuan dengan PGGMB.

Terdapat 3 jenis keahlian :-

  1. Ahli-ahli individu biasa - layak bagi mereka yang berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan
  2. Mengaitkan ahli-ahli individu - layak bagi mereka yang berpindah ke kementerian kerajaan yang lain atau bersara dari berkhidmat di kementerian kerajaan dan tinggal di negara ini.
  3. Ahli-ahli individu kehormat - layak bagi mereka yang mencapai usia persaraan 55 tahun.

Hak Ahli :-

  1. Kecuali mengenai perkara-perkara yang tertentu dalam Perlembagaan PGGMB ini, setiap ahli adalah mempunyai hak yang sama.
  2. Selain daripada ceraian (1), hak ahli-ahli adalah seperti di bawah ini :-

Kewajiban Ahli :-

Sebab-sebab ahli akan lucut daripada menjadi ahli :-

Cara memasuki menjadi Ahli :-