Objektif

Objektifnya adalah untuk :-

  1. Menggalakkan perpaduan di kalangan guru-guru melayu di Brunei.
  2. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan kepada anggotanya.
  3. Meluaskan pengetahuan anggotanya dan meningkatkan imej profesion keguruan di negara ini.
  4. Mengambil bahagian dalam pembangunan sistem pendidikan nasional negara dan memulakan usaha berkolaborasi dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di negara ini.
  5. Mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan, keagamaan, ekonomi, kebajikan, sukan dan acara kebudayaan.
  6. Mempromosikan kecemerlangan pendidikan di kalangan generasi muda.
  7. Meningkatkan tanggungjawab sosial dan agama di kalangan anggotanya.

 

Dasar-Dasar

Kami bertujuan untuk menyeleraskan dasar kami dengan visi dan objektif kami seperti berikut :-

  1. Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei bukan organisasi politik atau kesatuan sekerja untuk guru-guru.
  2. Mengamalkan prinsip kemanusiaan, kepercayaan Islam, keadilan sosial dan demokrasi pemerintahan.
  3. Bekerjasama dengan organisasi profesional dan antarabangsa yang mengamalkan dasar tadbir urus yang tidak bertentangan dengan dasar persatuan kami.