Bahagian Agama

Bahagian Agama Persekutuan PGGMB memberi komitmen yang tinggi dalam merancang, menyokong, membantu serta melaksankan tanggungjawab demi menjayakan apa jua acara-acara keagamaan yang dikendalikan oleh badan agama sendiri dan bekerjasama dengan bahagian-bahagian di bawah persekutuan yang lain.

Aktiviti-aktiviti yang pernah diadakan adalah seperti berikut:-

Ahli jawatankuasa Agama bersedia memberikan komitmen yang padu kepada Persekutuan PGGMB demi menjaga matlamat dan dasar PGGMB dan merelisasikan selogankan "Ilmu Pelita Hidup" berkonsepkan Melayu Islam Beraja (MIB). Bahagian in juga berusaha membantu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama kepada ahli-ahli PGGMB dan kakitangan PGGMB dalam bidang Ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayaha mengikut ajaran ahli Sunnah Wal Jemaah.